inGenious logo

SENSOR ADVENTURE

Zvyšujeme spolupráci škol a podniků

Ve školním roce 2012/2013 se Základní a mateřská škola Město Touškov již podruhé zapojila do mezinárodního projektu inGenious. Cílem projektu je popularizace přírodních věd a jejich propojení s průmyslem.


Do projektu je zapojeno 16 zemí. V každé zemi je zapojeno 10 škol, které mají za úkol testovat výukové moduly, které vytváří zástupci průmyslového sektoru ( např. Intel, Volvo, Microsoft, Philips, …). Výukové moduly jsou založeny na propojení teorie a praxe tak, aby žáci měli možnost si uvědomit využitelnost znalostí ze základní i střední školy přímo v praxi.


ZŠ a MŠ Město Touškov patří mezi 10 vybraných škol v České republice. V květnu si žáci 9.B spolu s paní učitelkou Kupilíkovou vyzkoušeli jeden z modulů projektu inGenious – Sensor Adventure.


Sensor Adventure je online hra zaměřená zejména na oblast biologie a fyziky. Jejím cílem je motivovat žáky prostřednictvím online misí - počasí a meteorologické družice, bio dome a rostlinné prostředí, ekologické vesnice a farmy. Celé dobrodružství se zabývá životním prostředím. Sensor Adventure byl navržen speciálně pro podporu výuky žáků. Úkoly jsou ukázány v různých situacích z reálného světa.


Každá mise zahrnuje sérii tří experimentů, které jsou určeny ke zvýšení porozumění vědeckých principů. Tyto experimenty jsou založeny na správném výběru sensoru pro daný úkol. Sensor Adventure je určený pro jednotlivé studenty, práci ve skupinách nebo celé třídy. Po dokončení mise je vygenerována zpráva, která poskytuje studentovi zpětnou vazbu, jak byl úspěšný.


9.B si vyzkoušela tento výukový modul za účelem dozvědět se něco málo o práci vědců. Žáci díky hře zjistili, jaké barvy by měly mít solární panely nebo satelit ve vesmíru. Dále zjistili, že tmavý materiál teplo absorbuje, ale světlý odráží nebo na teplotní mapě odhadovali teplotu na daném místě.  Kromě interaktivní tabule žáci využívali hlasovací zařízení ActivExpression.


Jak se žákům práce dařila, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Nutno ještě podotknout, že tento modul byl samozřejmě v angličtině.

football

 

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace jídelny:


Aktuality   Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Projekty