Dokumenty podle zákona č.250/2000 Sb. za rok 2016

Název dokumentu Dokument ke shlédnutí
Výkazy zde
Schválení účetní závěrky zde
Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu

Dokumenty ke stažení

TYP DOKUMENTU WWW POZNÁMKA
Školní řád: zde  
Formulář pro uvolnění žáka na 1 den: zde jen pro 2. stupeň ZŠ
Formulář pro uvolnění žáka na více dní: zde  
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků rok 2016: zde  
Starší výroční zprávy: zde  
Výroční zpráva 2015/2016: zde  
Přihláška na střední školy: zde  
Školní vzdělávací program:  
Vyjádření k výsledkům dotazníků pro rodiče: zde  
Výsledky dotazníků pro rodiče (2. stupeň ZŠ): zde  
Výsledky dotazníků pro rodiče (1. stupeň ZŠ): zde  
Výsledky dotazníků pro rodiče (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami): zde  

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace školního speciálního pedagoga:

ZDE

Informace jídelny:


Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Akce školy   Školská rada   Školní časoopis   Informace výchovného poradce