Strong Truck

Více na scientix.eu

Na úvod tohoto výukového modulu žáci 9. B vyplnili úvodní dotazníky projektu inGenious a poté jsme se mohli pustit do práce.

Nejprve jsme si zahráli online hru Strong Truck. Základem naší online hry je určitě pohyb automobilu, který má dovézt náklad. Žáci 9. ročníku již vědí ze 7. třídy z fyziky, co to znamená, když je těleso v klidu a v pohybu. Cílem této hry je dojet v co nejkratším čase zadanou dráhu a přivést co největší náklad. Abychom si osvěžili trochu učiva z matematiky 7. třídy, zopakovali jsme si, co je to přímá a nepřímá úměrnost. Úkolem žáků bylo vymyslet několik příkladů z praxe. Tyto příklady se ovšem musely vztahovat k naší online hře STRONG TRUCK. A že toho žáci vymysleli spoustu... Kromě pohybu, přímé a nepřímé úměrnosti najdeme v této hře spoustu dalších pojmů a jevů z fyziky, například těžiště nebo také odpor vzduchu.

Na závěr tohoto modulu žáci vyplnili dotazník o tom, jak se jim výuka líbila, hra určitě splnila svůj účel a žáky z 9. B motivovala.

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace jídelny:


Aktuality   Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Projekty