inGenious logo

MATHEMATICAL TOOLS

Zvyšujeme spolupráci škol a podniků

Ve školním roce 2012/2013 se Základní a mateřská škola Město Touškov již podruhé zapojila do mezinárodního projektu inGenious. Cílem projektu je popularizace přírodních věd a jejich propojení s průmyslem.


Do projektu je zapojeno 16 zemí. V každé zemi je zapojeno 10 škol, které mají za úkol testovat výukové moduly, které vytváří zástupci průmyslového sektoru ( např. Intel, Volvo, Microsoft, Philips, …). Výukové moduly jsou založeny na propojení teorie a praxe tak, aby žáci měli možnost si uvědomit využitelnost znalostí ze základní i střední školy přímo v praxi.


ZŠ a MŠ Město Touškov patří mezi 10 vybraných škol v České republice. V březnu si žáci 9.B spolu s paní učitelkou Kupilíkovou vyzkoušeli jeden z modulů projektu inGenious – Mathematical Tools.


Jejich prvním úkolem bylo vyzkoušet si sestrojení daných bodů v pravoúhlé soustavě souřadnic v části programu „Coordinates and Graphing“. Vzájemně si zadávali a kontrolovali souřadnice bodů. Vytvářeli pomocí bodů obrazce.


V druhé hodině se pak pokusili vytvořit obrázek zadáním souřadnic různých obrazců v části programu 2-D Shapes.


V následující hodině si ještě procvičili vytváření grafů lineárních a nelineárních funkcí, případně posunutí grafu funkce po ose x i po ose y. Posledním úkolem bylo vyhledat grafy funkcí v běžném životě, např. ve sportu.


Jak se žákům práce dařila, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Nutno ještě podotknout, že tento modul byl samozřejmě v angličtině.

football

 

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace jídelny:


Aktuality   Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Projekty