inGenious logo

SKOOOL FOOTBALL

Zvyšujeme spolupráci škol a podniků

Stejně jako v loňském školním roce se i letos 10 českých škol zúčastní mezinárodního projektu InGenious.

Cílem tohoto projektu je posílit propojení mezi výukou přírodovědných oborů ve školách a praktickým profesním uplatněním mladých lidí v této oblasti. Projekt chce podpořit rozvoj výuky matematiky a přírodovědných předmětů tak, aby mladí lidé ve školách získávali dovednosti, které budou následně potřebovat ve své praxi.

Projekt koordinuje European Schoolnet (EUN) a European Roundtable of Industrialists (ERT). Kromě České republiky je do projektu zapojeno dalších 15 zemí. Úkolem vyučujících je otestovat výukové moduly vytvořené firmami a podniky, které jsou do projektu zapojeny. Roli koordinátora českých učitelů plní Dům zahraničních služeb (DZS).

Jednou z 10 vybraných škol je i Základní a mateřská škola Město Touškov. V letošním školním roce se zde odučí tři výukové moduly. První z nich už máme úspěšně za sebou. Tento modul nese název SKOOOL FOOTBALL. Díky němu jsme se naučili počítat Body mass index, léčili jsme zraněné fotbalisty, vybírali jsme vhodné hráče pro fotbalový zápas, hodnotili jsme výživu, odhadovali jsme tepovou frekvenci a určovali, pod jakým úhlem padl gól do branky.

Pomocí této online hry si žáci zábavnou formou procvičili nejen matematiku, ale také některé pojmy a činnosti z biologie, fyziky, tělesné výchovy a angličtiny. Díky této "hře" si mohou žáci uvědomit, že matematiku budou potkávat v běžném životě den co den.
Ať už to budou základní matematické operace jako násobení a dělení nebo činnosti jako čtení z grafu, tabulky či základy statistiky.

 

football

 

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace jídelny:


Aktuality   Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Projekty