Třídní aktiv by se měl odehrávat pro všechny rodiče a slouží ke sdělování společných informací. Třídní učitel je oprávněn svolat rodiče ze své třídy vždy, když má potřebu s nimi něco důležitého projednat.

Konzultační hodiny slouží k tomu, aby měl rodič možnost promluvit s každým vyučujícím o svém dítěti (spočívají v tom, že všichni učitelé jsou v určenou dobu ve škole).

Plánované:

POPIS DATUM ČAS POZNÁMKA
Třídní aktiv 8. 9. 2016 od 17:00 -
Třídní aktiv žáků 9. tříd a žáků 5. a 7. tříd se zájmem o víceletá gymnázia 24. 11. 2016 od 17:00 1.poschodí, nová budova, třída 3.B.
Konzultační hodiny 24. 11. 2016 16:30 – 18:00
Konzultační hodiny
Třídní aktiv

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace školního speciálního pedagoga:

ZDE

Informace jídelny:


Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Akce školy