Kroužky ve školním roce 2016/2017

Nabídka kroužků se bude ještě aktualizovat.

NÁZEV PRO ČAS DEN MÍSTO KONÁNÍ VEDOUCÍ POZNÁMKA
Pohybové hry 1. stupeň 15:00
-
15:45
úterý budova ZŠ na Dolním náměstí Mgr. Fořtová Jarmila sportovní kroužek
Tvořivé ručičky 1. a 2. třída 15:00
-
15:45
Pondělí budova ZŠ na Dolním náměstí Mgr. Fořtová Jarmila výtvarný kroužek
Kroužek PC - příprava na práci ve školním časopisu 3. ročník 12:35
-
13:20
Čtvrtek Velká učebna PC, Čemínská ul. Mgr. Drahoslava Sýkorová Pozvánka
Zahajovací schůzka 22. 9. 2016 ve 12:35.
Pěvecký sboreček 13:30
-
15:05
Pondělí Hudebna Mgr. Grejcarová Pozvánka
Keramický kroužek 2. - 9. ročník 13:45
-
16:00
Čtvrtek Učebna VV, Čemínská ul. Mgr. Marta Šedová Pozvánka
Zahajovací schůzka 15. 9. 2016 ve 13:45.
V případě zájmu pravidelná činnost kroužku pro 2. skupinu od 16:15 do 18:30.
Florbal 1. stupeň 18:00 Pátek Malá tělocvična Štěpánka Bártíková Zahájení 7. 10. 2016 v 18:00 před velkou halou.
Keramika 6 - 15 let Keramická dílna Eva Sedláková Zahájení 14. 9. 2016 v 15:30 před vchodem do dílny. Konec je v 17:00
Psaní na PC všemi deseti 2. stupeň 14:00
- 15:00
čtvrtek PC učebna velká, Čemínská ul. Mgr. Kroftová Zahájení 22. 9. 2016 ve 14:00 před PC učebnou
Pozvánka

Placení školních kroužků:

150,- Kč za rok, převodem na účet školy (vedoucí kroužků vydají číslo účtu a variabilní symbol) nebo v hotovosti v kanceláři školy.
300,- Kč za rok - Keramika - Mgr. Šedová.
Žáci mohou také využít aktivity nabízené TJ Sokol Město Touškov a Hasiči Město Touškov.

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace školního speciálního pedagoga:

ZDE

Informace jídelny:


Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Akce školy