Vítejte na stránkách Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má ve Městě Touškově dlouholetou tradici. Škola, která tyto žáky vzdělává byla založena již roku 1962. Současné třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou součástí ZŠ a MŠ Město Touškov, jsou plynulým pokračováním této tradice. Vznikly připojením tehdejší zvláštní školy ke škole základní.

Speciální třídy poskytují úplné základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům jsou k dispozici všechny postupné ročníky.

Pedagogický sbor má celkem sedm členů. Pracují v něm učitelé mladí i zkušení. Učitel jsou plně kvalifikovaní. Je zde pět speciálních pedagogů, asistent pedagoga a výchovný poradce. Mezi kurzy, které mohou učitelé uplatnit patří počítačové kurzy, kurz Nebojte se psaní, tvořivá gramatika nebo zdravotnický kurz ČČK a kineziologie. Vedení školy podporuje další vzdělávání učitelů a ti možnost hojně využívají.

Organizace týdne a aktuální informace: Datum Důležité údaje, odkaz
- - -

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace školního speciálního pedagoga:

ZDE

Informace jídelny:

Telefon: 377 922 425

Kateřina Műllerová

katerina1970@seznam.cz


Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Akce školy  


Stránky vyrobeny v roce 2010 a optimalizovány pro Internet Explorer 8, Opera Internet Browser 10, v rozlišení 1280 x 1024

Správce webu: Mgr. Iveta Svobodová (iveta.svobodova@post.cz)